Meer Oor Ebies

Missie

Om vir ons kinders: ‘n Veilige en leervriendelike atmosfeer te bied.
Deur onderrig en ‘n voorbeeld van Christelike waardes en norms, kinders te lei om die waardes en norms uit te leef en te leer om respek te hê vir alle kulture en godsdienste.
Kreatiewe stimulasie te verskaf sodat hulle van kleins af vir hulself begin dink en dinge met selfvertroue kan aanpak.
‘n Gelyke kans te bied en ook aan te moedig om akademies, liggaamlik en geestelik te ontwikkel deur kwaliteit opleiding, wat professioneel aangebied en voorsien word.

Om vir ons onderwysers: Roepingsbewuste groeigeleenthede te skep.
Doelgerigte en betekenisvolle deelname in die bedryf van die skool te verskaf.
Die geleentheid te bied om vreugde uit sy/haar werk te put.

Om vir ons ouers: Gemoedsrus te gee dat hul kind in goeie hande is en goed toegerus word vir die toekoms.
Versekering te gee dat kontemporêre onderwysmiddele en metodes deurlopend gevolg sal word.
Deur verskeie aksies by skoolaangeleenthede te betrek, sodat ouers volwaardig deel kan uitmaak van die skoolgemeenskap.

Vissie

Die doel van die skool as instelling is om toekomsgerigte Christelike onderwys in Afrikaans aan elke leerders te verskaf en so ‘n gelukkige en gebalanseerde kind te ontwikkel om die uitdagings van ‘n veranderende wêreld aan te gryp deur sy/haar volle potesiaal te ontwikkel en hom/haar te lei tot ‘n waardige volwassene.

Ontmoet Ons Span

Skoolhoof:

Mnr. Corjan Nothnagel


Email:edphoof@btbits.co.za

H.O.D.

Graad 1

Juf.

Esté Steyn


Snr. Fase

Juf.

Elbé van

Schalkwyk


Snr. Fase

Mnr.

Kenne van

Schalkwyk


Snr. Fase

Juf.

Susann

Wessels


Snr. Fase

Mnr.

Pieter

Minnaar


Snr. Fase

Mnr.

Louis

Minnaar


Snr. Fase

Juf.

Shirley

Ellis


Snr. Fase

Juf.

Chrizandi

Coombs


Snr. Fase

Juf.

Marizaan

Gouws


Snr. Fase

Juf.

Lesley-Mari

Minnaar


R.O.

Juf.

Germa

Coetzer


Sport

Mnr.

Naas

Botha


Graad 1

Juf.

Lize

Minnaar


Graad 2

Juf.

Elmaré

Naude


Graad 2

Juf.

Izelle

de Wet


Graad 3

Juf.

Louise

Mey


Graad 3

Juf.

Liezel

Roux


Graad R

Juf.

Emma

Noeth


Graad R

Juf.

Denize

van Staden


Kleuterskool

Juf.

Sandra

Jordaan


Kleuterskool

Juf.

Analize

Scholtz


Kleuterskool

Juf.

Ancoleen

Botha


Sekretaresse

Mev.

Karen

Oberholzer


Finansies

Mev.

Susan

Claassen


Terrein

Mnr.

Tienie

Goosen


‘Mascot’

Die

Enigste:

Ebie Eend